ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ

ALL ABOUT ΕΚΛΟΓΕΣ.

Tο υπουργείο Εσωτερικών συνιστά προς τους εκλογείς να αναζητήσουν το εκλογικό τους τμήμα στην ιστοσελίδα του, μέσω της ειδικής εφαρμογής “Μάθε Πού Ψηφίζεις” ή να καλέσουν τον αριθμό 2131361500 μέχρι και την Κυριακή, από τις 09:00 έως τις 19:00, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σε περίπτωση που σας έχουν καλέσει να παρουσιαστείτε ως μέλος εφορευτικής επιτροπής και για οποιοδήποτε λόγο αδυνατείτε, πρέπει να γνωρίζετε ότι, για να μην αντιμετωπίσετε τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση μη παρουσίας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας ή βεβαίωση από τον εργοδότη σας ότι σας απασχολούσε κατά την ημέρα των εκλογών ή άλλο επίσημοδικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματός σας.

Σχετικά άρθρα