THE · LOCALS

Προϊόν ΠΟΠ / ΠΓΕ η Αθερίνα της Τριχωνίδας

Στη Λίμνη Τριχωνίδα η Αθερίνα (Atherina boyeri) κατέχει εξέχουσα θέση τόσο από οικολογικής άποψης όσο και από εμπορικής.

Με μεγάλη ικανοποίηση το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών «Act now-Παρέμβαση τώρ» διαπιστώνει ότι η πρωτοβουλία που πήρε τον Μάιο του 2021 σχετικά με την πιστοποίηση της Αθερίνας της Τριχωνίδας ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) δρομολογείται επιτέλους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Το εγχείρημα έχει αγκαλιάσει η Επιστημονική Κοινότητα, αφού το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συμβάλει στην επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση του σχετικού φακέλου.

Με την αναγνώριση αυτή θα επισφραγισθεί η μοναδικότητα αυτού του προϊόντος, θα γίνει σήμα κατατεθέν για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία και κυρίως θα δημιουργήσει οφέλη για τους αλιείς του μοναδικού αυτού αλιεύματος και θα κατοχυρώσει τον παραδοσιακό τρόπο ψαρέματός της και τέλος θα ενισχύσει τον αγρο -οικοτουρισμό αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και τα ποιοτικά της προϊόντα.

Με την αναγνώριση ως προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ η Αθερίνα της Τριχωνίδας και η περιοχή αποκτούν προστιθέμενη αξία, και έτσι ενδυναμώνεται η τοπική οικονομία. Παράλληλα οι αλιείς μπορούν να προωθήσουν ευκολότερα το προϊόν αυτό επειδή θα παρουσιάζονται πλέον στον καταναλωτή τα εξειδικευμένα και ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο θα πετυχαίνουν καλύτερες τιμές στην αγορά, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους.

Τέλος η ύπαρξη συγκεκριμένων διαδικασιών αλιείας και η τήρηση ορθών πρακτικών υποστηρίζουν και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα του τόπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμπαραστάτες σ’ αυτή την προσπάθεια που ανέλαβε το Δίκτυό είναι μέχρι σήμερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, που ενέταξαν στο ΕΠΑΛΘ, στις διαδικασίες αναγνώρισης αγροτικών προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και την Αθερίνα της Τριχωνίδας, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και ο Πρόεδρός του κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής, οι Αλιείς της Τριχωνίδας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου Τριχωνίδας, η Ένωση Αγρινίου – Αγροτικός Συνεταιρισμός, η ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ, τα ΜΜΕ, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θάνος Μωραΐτης καθώς και ο Σεφ κ. Ανδρέας Λαγός (εκπομπή μαγειρικής στην ΕΡΤ2), οι οποίοι εκδήλωσαν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για την αναγνώριση της Αθερίνας ως προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ αναδεικνύοντας το θέμα.

Η καλύτερη θαλασσινή αθερίνα ψαρεύεται στη Λίμνη Τριχωνίδας.

Η Λίμνη είναι η μοναδική που φιλοξενεί τη θαλασσινή αθερίνα, ένα ψάρι που ζει μόνο στις θάλασσες. Στη Λίμνη Τριχωνίδα έχει εισαχθεί σε άγνωστη γεωλογική περίοδο από τη θάλασσα μέσω του ποταμού Αχελώου και χωρίς να συναντήσει ανταγωνιστές σε συνδυασμό και με την μεγάλη ικανότητα προσαρμογής της κατέλαβε την θέση του πελαγικού πλαγκτοφάγου λιμναίου ψαριού, δημιουργώντας πληθυσμούς σε μεγάλη αφθονία και αναπαραγωγική αυτοτέλεια. Ο αξιόλογος πληθυσμός της είναι αντικείμενο ιδιαίτερα αποδοτικής αλιείας με μεγάλη εμπορική αξία στην αγορά της Αθήνας.

Η καλύτερη θαλασσινή Αθερίνα ψαρεύεται στη Λίμνη Τριχωνίδας.

Η Λίμνη θεωρείται από τις καθαρότερες λίμνες της χώρας. Υπόγεια ρεύματα, οι ασβεστούχοι βάλτοι και καλαμώνες που τη περιβάλουν συμβάλουν στη διατήρηση της καθαρότητας του νερού.

Χαρακτηριστικά σ’ αυτή βρίσκουν κααφύγιο 200 είδη πουλιών και 25 είδη ψαριών. Το πιο σπάνιο είναι ο νανογωβιός, ο οποίος θεωρείται το μικρότερο ψάρι της Ευρώπης και δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο.

Σχετικά άρθρα