ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ

ΠΑΤΡΑ: TΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας υπέγραψε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν άτομα τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.Το Ίδρυμα κατοχύρωσε μέσω πρωτόκολλου τη χορήγηση 35 υποτροφιών ετησίως, οι οποίες απευθύνονται σε απόφοιτους Λυκείου για την παρακολούθηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων, και σε πτυχιούχους για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών

«…Οι υποτροφίες αφορούν εν δυνάμει φοιτητές, στη δωρεάν φοίτηση σε δύο Θεματικές Ενότητες ανά έτος, ή δύο ανά εξάμηνο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή διάρθρωση του εκάστοτε Προγράμματος. Η χορηγηθείσα υποτροφία, ετήσια ή εξαμηνιαία δύναται να ανανεώνεται κατά ένα έτος ή εξάμηνο αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον μίας Θεματικής Ενότητας ανά έτος ή εξάμηνο, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Προγράμματος». Δικαιούχοι των υποτροφιών είναι:

-Ρομά που ζουν σε καταυλισμούς και συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού ή ακραίας φτώχειας, καθώς και Ρομά που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης
-Ωφελούμενοι λόγω αστεγίας
-Πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

με πληροφορίες από την ert.gr

Σχετικά άρθρα